Cuma Günleri Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahu Ekber ehlül kibriyâi vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil gaysi verahmeti, ve meliküd-dünya vel âhirati, Rabbül erbâbi, ve müsebbibül esbâbi, ve ilâhül âliheti ve cebbârül cebâbirati, mübdiül hafiyyâti, ve mu’linüs serâiril mektubâti azîmül melekûti, şedîdül ceberûti, latîfün limâ yeşâü, Allâhu Ekberu kable külli şey’in ve âhiruhu,lâ ilâhe illâ hüve,… Okumaya devam et Cuma Günleri Okunacak Dua