Doğumu Kolaylaştırma Duası

Duanın Okunuşu Allahümme afini fi bedeni.Allahümme afini fi sem’i.Allahümme afini fi basari.La ilahe İlla ente. Anlamı Allah’ım bedenime afiyet ihsan buyur.Allah’ım! kulaklarıma afiyet ihsan buyur.Allah’ım! Gözlerime de afiyet ihsan buyur.Afiyet bahşeden hak ma’bud yoktur,İlla sen varsın nBu dua’nın 3 defa okunmasunda fayda vardır.

Doğumu Kolaylaştırma Duası

Duanın Okunuşu Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs)sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:nnİnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr… Okumaya devam et Doğumu Kolaylaştırma Duası