Göz Ağrısı İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahümme meti’nî bi basarî vec’alhul vârise minnî, ve erinî fil adüvvi şe’rî vensurnî alâ men zalemenî, bismillahil kebîri ve neûzübillahil azîmi min şerri külli firkin tedârrin nefârin ve min şerri darrinnâsi. Anlamı Allah’ım, gözlerimi sağlamlaştır, beni İslâma vâris kıl. Allah’ın ismiyle, Onun azametine sığınırım. Her kötü insanın kötülüğünden ve her fena adamın şerrinden… Okumaya devam et Göz Ağrısı İçin Okunacak Dua