Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyûn lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in Kadir, vec’alnî anil belâi vel kazâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakkı sûreti Yâsin vel Kur’ani’l Hakimi, ya Erhamerrâhimîn.nnSübhane’l-müferrici… Okumaya devam et Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua