Güçsüz Düşenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil’azîmi,ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Anlamı Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah’ı tenzih ederim. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.