İmanı Kuvvetlendirme Duası

Duanın Okunuşu Allahumme innî es’elüke sihhaten fi imanin ve imânen fi hüsni hulukin ve necâhen yetbe’uhu felâhun ve rahmeten minke ve âfiyeten ve mağfireten minke ve rıdvânen.”, Anlamı “Allah’ım, Senden imanda sıhhat ve güzel ahlâkta kuvvet isterim. Yine Senden bir zafer isterim ki arkası kurtuluş olsun. Senden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza isterim.”,