İmanı Muhafaza Duası

Duanın Okunuşu Bismillâhirrahmanirrahim, Allâhumme sellimnâ ve sellim dinenâ velâ teslüb vakten-nezği imânena, velâ tusallit aleyna men lâ yehâfüke velâ yerhamna. Verzuknâ hayreddünya vel âhireti inneke alâ külli şey’in kadir.”, Anlamı “Rahman ve Rah’m olan Allah’ın adıyla, Allah’ım, bize, dinimize ve imanımıza selamet ver. Bizi dünyada ve ahirette hayırla rızıklandır. Şüphesiz Senin gücün herşeye yeter.