Küfürden ve Günahtan Korunma Duası

Duanın Okunuşu Allâhumme ente rabbî, lâ ilâhe illâ ente, halaktenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tu. E’âzu bike min şerri mâ sana’tu, ebûu ileyke bini’metike aleyye va’terifu bizunûbî fağfir lî zunûbî. İnnehû lâ yağfiru’z-zunûbe illâ ent.”, Anlamı “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum.… Okumaya devam et Küfürden ve Günahtan Korunma Duası