Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahümme lâ tec’al hâzâ âhiral ahdi biharami Resulike, ve yessir liyel avde ilel harameyni sebîlen sehleten bimennike ve fadlike, verzuknil afve velâfiyete fiddünyâ velâhirati ve ruddenâ sâlimîne ğâibine ilâ evtâninâ âminîne. Anlamı Allah’ım, Habibinin haremine olan şu ziyaretimi en son kılma, lütfunla tekrar Haremeyni ziyaret etmemi nasip kıl. Bana dünya ve ahirette İlâhî… Okumaya devam et Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua