Mina’dan Arafat’a Çıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahümmme ileyke teveccehtü ve vechekel kerîme erattü, fe ec’al zenbî mağfûren ve haccî mebrûran, verhamnî velâ tühayyibnî inneke alâ külli şey’in kadîr. Anlamı Allah’ım, Sana yöneldim ve kerem sahibi Zatını kasdettim. Günahlarımı affet, haccımı kabul et, ümit ve gayretlerimi boşa çıkarma. Sen herşeye muktedirsin.