Müzdelife’de Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahu Ekber, Allahu Ekber, lâ ilâhe illallahu vallâhu ekber, Allâhu Ekber ve llillâhil hamd. Allahumme kemâ evkaftenâ fîhi ve eraytenâ iyyâhu fe veffiknâ li zikrike kemâ hedeytenâ veğfirlenâ verhamnâ kemâ vâedtenâ bi kavlike, ve kavlukel hakku.(fe iuzâ efedtum min arafâti fezkurullâhe indel meşaril harâmi vezkurûhu kemâ hedâkum ve in küntüm min kablihi le… Okumaya devam et Müzdelife’de Okunacak Dua