Peygamber Efendimizin (s.a.v)’in Hayatımın En Zor Günü Dediği Gün Okuduğu Dua

Okunuşu Allâhümme ileyke eskü za’fa kuvveti ve kıllete hilete ve hevâni ale’n-nas.Yâ Erhamerrahimin ente rabbül müstad’afin.Ente erhamü bi min en tekileni ilâ adüvvün baidin yetecehhemüni ev ilâ sadikin karibin melektehü emri.İn lem tekün gadbane aleyye fe lâ übâli.Gayra enne afiyeteke evseu li.Eûzü bi nuri vechikellezi eşkarat le hüzzulümâtü ve saluha aleyhi emruddünya vel ahireti en… Okumaya devam et Peygamber Efendimizin (s.a.v)’in Hayatımın En Zor Günü Dediği Gün Okuduğu Dua