Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ederken Okunacak Dualar

Duanın Okunuşu Esslâtü vesselâmü aleyke yâ a’zame halkillâh. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ nûra halkillah. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ efddalennebiyyîn. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ şefîal müznibîn. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ melâzel âcizîne. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ kenzel mükillîne, Essalâtü vesselâmü aleyke yâ hâdiyel müdillîne, velev ennehüm izzalemû enfüsehum câûke festağferullahe vestağfera lehümürResulü levecedullâhe tevvâben rahîmen, entel… Okumaya devam et Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ederken Okunacak Dualar