Receb Ayında Her Gün Okunması Gereken Dua

Duanın Okunuşu Allahumme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bâne ve belliğnâ Ramazân. Anlamı “Allah’ım, Receb ve Şa’ban aylarını bize mübarek kıl, Ramazana da bizleri ulaştır.