Rızık İstemek İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Ve terzuku men teşâu bi gayri hisâb. Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin. Febteğu indellâhirrizka. Ve a’tednâ lehâ rızkan kerimen. İnnellâhe hüvel ganiyyül hamîd. Anlamı Sen kime dilersen ona sayısız rızık verirsin. Kendilerine hiç bir fenalık dokunmaksızın Allah’ın nimet ve inayetiyle geri döndüler. Allah’tan rızkınızı isteyin. Hem biz ona çok şerefli bir rızık… Okumaya devam et Rızık İstemek İçin Okunacak Dua