Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillâhirrahmanirrahîm,nnİrfa ’ kadri veşrah sadrî ve yessir emri, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fazlike ve keremike ve ihsanike ya men hüve kâf, hâ, yâ, ayın, sâd, hâ mim ayın, sin kâf ve es’elüke bicemâlil izzeti ve celâlil heybeti ve izzetit kudreti, ve ceberûtil azameti entec’alenîmin ibadike’ssâlihîn, ellezîne lâ havfun aleyhim velâhum yahzenûn.… Okumaya devam et Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua