Rükn-i Yemani ve Hacerü’l Esved Arasında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ heseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr, ve edğilnel Cennete meal ebrâr yâ azîzu yâ gaffâr. Anlamı Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Bizi iyi kullarınla beraber Cennete koy. Ey azîz ve gaffar olan Allah’ım.