Sancı Duaları

Sancı Duası (1) Okunuşu “Bismillâhi bi rukyeti ba’dınâ yüşfâ sakîmünâ bi izni rab-binâ.” (Buhârî, Müslim) Anlamı “Rabbimizin izniyle, bazılarımızın du­asıyla, bazı hastalıklarımız şifâ bulur.” Sancı Duası (2) Okunuşu “Eûzü bi izzeti’llâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru.” (Müslim) Anlamı “Çektiğim bu acı ve ızdıraptan Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum ve O’ndan şifâ diliyo­rum.”