Şeytan Taşlanırken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi, Allâhummec’ alhü haccen mebrûran, ve zenben mağfûran, ve sa’yen meşkûran, ve amelen sâlihan makbûlen, ve ticâraten len tebûr. Bi keramike yâ ekramel ekramîn, ve bi rahmetike yâ erhamerrahimîn. Anlamı Allah’ım, haccımı kabul eyle, günahlarımı bağışla, sa’y u gayretimi şükre değer kıl, işlerimi salih ve makbul, ticaretimi… Okumaya devam et Şeytan Taşlanırken Okunacak Dua