Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. İlâhî, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zemi esmâike ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve râheten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fi’l-Cenneti ve âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l-âhirati, bi rahmetike yâ erhamerrahimîn. İlâhî bi… Okumaya devam et Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua