Tavafın Her Şavtının Başında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Sübhânellâhi ve’l hamdü lillahi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l-azîm. Vessalâtü ve’s-selâmü alâ Resulillâhi Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem. Allâhümme îmânen bike ve tasdîkan bikitabike ve vefâen bi ahdike ve’t-tibâen li sünneti nebiyyike ve habîbike sallallâhu aleyhi ve sellem. Anlamı Şanı yüce Allah’ı tesbih ve tenzih ederim.… Okumaya devam et Tavafın Her Şavtının Başında Okunacak Dua