Tıraş Olmadan Önce Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Elhamdülillahi alâ mâ hedânã vel hamdülillahi alâ mâ en’ame bihi aleynâ, Allahümme hâzihi nâsıyetî fe tekabbel minnâ veğfir lî zünûbî, Allahümmeğfir lî velil muhallikîne vel mukassırîne vâ vâsiel mağfireti, âmin. Anlamı Bize hidayet nasip ettiği için Allah’a hamd olsun. Bize ihsan buyurduğu nimetler için Allah’a senalar olsun. Allah’ım, beni, tıraş olanları ve saçlarını… Okumaya devam et Tıraş Olmadan Önce Okunacak Dua