Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Eûzü bi kelimâti’l-lahi’t-tâmmeti min gadabihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeytâni ve en yehdurûn. Anlamı Cenab-ı Hakkın tam olan kelimeleri ile gadabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve onların yanımda bulunmalarından Allah’a sığınırım.