Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehu’l-Mulku ve lehu’l-Hamdu ve huve alâ külli şey’in kadir. Abiyûne, Tâibûne, Abidûne, Sâcidûne lî-Rabbinâ Hâmidûne. Sadaka’llahu va’dehu ve nasara abdehu ve hezeme’l-ahzâbe vahdehu Anlamı Bir olan Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı yoktur. Mülk, O’nundur. Hamd’de, O’nadır. O, her şeye hakkıyla güç yetirendir. Dönenleriz, tevbe edenleriz,… Okumaya devam et Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua